Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "PRZYSTAŃ"

O NAS

Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań” działające od 1985 roku, jako jedyne działające na terenie powiatu zawierciańskiego udziela porad i prowadzi działania profilaktyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, propagując ideę trzeźwości wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie pełni rolę Centrum Trzeźwościowego i Profilaktyki wspierając instytucje i organizacje działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, służąc wiedzą, doświadczeniem, bazą ludzką i lokalową.

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "PRZYSTAŃ";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "PRZYSTAŃ"

Więcej organizacji