ZAWIERCIAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

O STOWARZYSZENIU

Zawierciański UTW rozpoczął swoją działalność w 2007 roku . Utworzeniu  organizacji przyświecał jeden cel – stworzyć nowy wizerunek seniora, osoby pełnej energii i inicjatyw. Stowarzyszenie proponuje słuchaczom  szereg rodzajów zajęć edukacyjno-aktywizujących: zajęcia ruchowe (siłownia, tai-chi, joga, gimnastyka rehabilitacyjna i klasyczna, basen, gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie, aqua  aerobic, tenis stołowy, siatkówka,  zajęcia w siłowni, nordic walking, wycieczki  rowerowe ), lektoraty (j. angielski,
j. rosyjski), kursy komputerowe, warsztaty tematyczne (plastyczne, teatralne, medycyny holistyczne), Kawiarenka Literacka, Klub Młodych Literatów, taniec w kręgu), chór, strzelectwo, brydż. Wykłady z wielu dziedzin prowadzone są przez specjalistów i cieszą się dużym zainteresowaniem.  Nowością organizacji jest grupa wolontariacka „Spinacz”. Działania „spinaczy” nakierowanesą na współpracę z przedszkolami, szkołami.

Starania  Rady Słuchaczy, Zarządu ZUTW  sprawiają, że od dekady inspirujemy i zachęcamy do działania seniorów z Zawiercia. Organizowane  zajęcia  poszerzają  wiedzę seniorów w wielu dziedzinach, rozwijają ich  pasje.  

W listopadzie 2016 r. otrzymaliśmy wyróżnienie doceniające profesjonalizm naszego UTW Złoty Certyfikat „Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

Kwota  z 1% podatku dochodowego przeznaczona została na zakup laptopa. Będzie  on wykorzystywany  jako pomoc dydaktyczna przy realizacji lektoratów i techniczny środek pomocny przy upoglądowieniu wykładów, seminariów, warsztatów .

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "ZUTW ZAWIERCIE";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "ZUTW ZAWIERCIE"

Więcej organizacji