Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalno-Edukacyjne „Kalokagatia"

O NAS

Końcem 2015 r. Stworzyliśmy Stowarzyszenie skupiając wokół siebie grupę młodych osób, młodych małżeństw i rodziców.
Mamy głowy pełne pomysłów i duże chęci do pracy. Pracujemy zawodowo ale poprzez działalność Stowarzyszenia chcemy zajmować się tym, co nam szczególnie bliskie.
Pragniemy działać na rzecz dzieci. Proponować i organizować dla nich zajęcia jako szeroko rozumiana profilaktyka. Chcemy rozbudzać w nich ciekawość świata, odwagę, sprawność fizyczną, poczucie własnej wartości by śmiało i w poczuciu szczęścia dokonywali dobrych i słusznych wyborów życiowych.
Jesteśmy specjalistami wielu dziedzin. Są wśród nas nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci. Doświadczenie życiowe i zawodowe pozwalają nam mieć przekonanie, że nasze działania będą wartościowe.
 

Do tej pory zrealizowaliśmy następujące inicjatywy:

1.Inicjatywa „SPORT TO ZDROWIE – RAZEM MOŻEMY"

Nasza oferta to wspólna zabawa, aktywnie i bezpiecznie spędzony czas, wolontariat.
Głównym celem inicjatywy było zaangażowanie dzieci i młodzież w aktywne, zdrowe i bezpieczne formy spędzania wolnego, wakacyjnego czasu, rozwijanie umiejętności współpracy, koleżeństwa oraz zasad fair play nie tylko na boisku sportowym ale i w codziennym życiu.
Inicjatywa dała świetną ofertę aktywnego, twórczego, zespołowo zorganizowanego wolnego wakacyjnego czasu.
Projekt skierowany był dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 16 lat z Gminy Krasne, dał możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo – rekreacyjnych opartych o piłkę nożną, piłkę siatkową, lekkoatletykę, tenis stołowy, badminton, uczestnictwo w turniejach sportowych pod okiem wykwalifikowanej kadry opiekunów.
Od 7 lipca 2016r. dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowo – rekreacyjnych oraz spotkaniach integracyjnych. Zajęcia sportowo – rekreacyjne cieszyły się powodzeniem. Trzy razy w tygodniu w godzinach porannych oraz popołudniowych  uczestnicy wyżywali się sportowo. Projekt obejmował 84 godziny zorganizowanych zajęć. W działania inicjatywy Stowarzyszenia włączyły się również wolontariuszki, które na spotkanie integracyjne przygotowały i wykonały pokaz układu mażoretek. Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

2. W dniach 16. 02.2016 r. w ośrodku sportowo rekreacyjnym w Krasnem odbył się II amatorski turniej tenisa stołowego dla młodzieży do 14 lat a 18.02.2016  odbył się II amatorski turniej tenisa stołowego dla młodzieży powyżej 14 lat. Organizowany przez GOKiB Krasne oraz nasze Stowarzyszenie SKE „Kalokagatia".

 

3. Braliśmy udział w Europejskim tygodniu sportu 2016 – zorganizowaliśmy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali"
( Jan Paweł II)

Procent

Więcej organizacji