Stowarzyszenie Skauting Katolicki AZYMUT SKAUCI ZAWIERCIE

Stowarzyszenie Skauting Katolicki "AZYMUT" to organizacja pozarządowa, która od 3 lat aktywnie działa na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie drużyn skautowych działających na terenie Zawiercia i Irządz,. Dzieci i młodzież należące do drużyn prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie uczestniczą w organizowanych w ramach jego działalności zbiórkach, biwakach, rajdach oraz obozach, w których doświadczają świata poprzez zabawę i własną aktywność. Stowarzyszenie angażuje się także w życie społeczne miasta oraz akcje charytatywne na rzecz potrzebujących.

Fundusze, które uda nam się pozyskać w ramach 1% zostaną przekazane na poszerzenie oferty programowej Stowarzyszenia oraz szkolenia wolontariuszy pracujących na co dzień z dziećmi.

Pomóż nam zmieniać świat na lepszy! 

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "SKAUCI ZAWIERCIE";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c) pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "SKAUCI ZAWIERCIE​"

Więcej organizacji