Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski

O NAS

Sztandarowym projektem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski jest pozyskiwanie środków finansowych na stypendia dla studentów pierwszego roku studiów dziennych w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 ratach. Fundatorami stypendiów jest koalicja organizacji: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski. Na Stowarzyszeniu spoczywa obowiązek pozyskania 9% środków jako wkład własny do każdego stypendium. Do tej pory Stowarzyszenie wystarało się o 43 stypendia.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "CHRUSZCZOBRÓD";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "CHRUSZCZOBRÓD"

Więcej organizacji