Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „KLEKS”

O NAS

Stowarzyszenie „KLEKS” powstało w marcu 2013 r. jego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie prowadzi Szkółkę Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 6-12 lat, która skupia ponad 50 dzieci. Stowarzyszenie organizuje dla dzieci zajęcia, warsztaty, konkursy czy wycieczki, za realizację których pozyskuje środki z różnych konkursów grantowych min. z UE, FIO czy środków publicznych. W okresie pozaszkolnym Stowarzyszenie zajmuje się organizacją obozów sportowych dla dzieci z innych szkół.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "KLEKS";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "KLEKS"

Więcej organizacji