Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych Dla Naszych Dzieci

O NAS

Stowarzyszenie  Poprawy Spraw Alimentacyjnych  DLA NASZYCH DZIECI   od dwóch  lat skutecznie działa na rzecz wprowadzenia zmian  zwiazanych
z alimentami w prawie i systemie.

Chcemy, aby państwo  polskie  stanęło  w obronie naszych dzieci. Chcemy, aby skutecznie  mobilizowano dłużnika  alimenracyjnego.  Chcemy, aby  władze przyjrzaly  się  sytuacji  rodziców  samotnie wychowujących dzieci.

Stowarzyszenie  jest członkiem  Zespołu  ds. Alimentów  przy Rzeczniku  Praw Obywatelskich  i Rzeczniku Praw Dziecka

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "DLA NASZYCH DZIECI";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "DLA NASZYCH DZIECI"

Więcej organizacji