Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych Dla Naszych Dzieci

O NAS

Stowarzyszenie  Poprawy Spraw Alimentacyjnych  DLA NASZYCH DZIECI   od dwóch  lat skutecznie działa na rzecz wprowadzenia zmian  zwiazanych
z alimentami w prawie i systemie.

Chcemy, aby państwo  polskie  stanęło  w obronie naszych dzieci. Chcemy, aby skutecznie  mobilizowano dłużnika  alimenracyjnego.  Chcemy, aby  władze przyjrzaly  się  sytuacji  rodziców  samotnie wychowujących dzieci.

Stowarzyszenie  jest członkiem  Zespołu  ds. Alimentów  przy Rzeczniku  Praw Obywatelskich  i Rzeczniku Praw Dziecka

 

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "DLA NASZYCH DZIECI",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz "DLA NASZYCH DZIECI 122" w polu: "TU WPISZ CEL SZCZEGÓŁOWY"

Więcej organizacji