Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych

O NAS

Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych jest prowadzone przez osoby głuche i zrzesza osoby głuche.

Nasze najważniejsze działania w 2016 roku opierały się na dotowanych projektach. Jednym z nich było „Kawowe Miganie” gdzie wszyscy uczestnicy to osoby i posługujące się jedynie językiem migowym. Najważniejszym założeniem projektu była integracja osób głuchych ze środowiskiem lokalnym i wyrwanie głuchych z osamotnienia i ciszy. Głusi nie mogą być pozostawieni samym sobie – muszą brać udział w życiu społecznym, muszą interesować się tym co się wokół dzieje. Muszą i chcą. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją.  Dzięki projektowi również osoby słyszące mogły się wiele nauczyć – nasi słyszący instruktorzy dowiedzieli się, że głusi są otwarci na nowe informacje i łatwo się z nimi porozumieć. Wystarczy tylko chcieć.

Zaplanowaliśmy cykl comiesięcznych warsztatów edukacyjnych dla osób głuchych połączonych z nauką przygotowania kawowych specjałów, wymianą doświadczeń w przygotowaniu kawy, nauką obsługi ekspresu do kawy. Stanowiły one formę rozwoju osobistego głuchych połączone z zabawą, nauką i przyjemnością

1. Etap przygotowawczy: Spotkanie organizacyjne-omówienie celów projektu-propagowanie aktywności społecznej głuchych i podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, promocja, nabór osób

2. Realizacja:

a) Moje zdrowie - Skąd się wzięła kawa, jej pozytywne i negatywne właściwości (3 godz.)-prezentacja multimedialna-historia i odkrycie kawy, jej właściwości i sposoby parzenia-spotkanie z dietetykiem-wpływ kawy na organizm człowieka, zdrowe odżywianie-spotkanie z koleżankami z innych stowarzyszeń, wspólne robienie podwieczorku i kawy

b) Szukam pracy z kawą capucino (2 godz.) - spotkanie z doradcą zawodowym-analiza wzorów pism w sprawie pracy, pisanie własnego CV, listu motywacyjnego, - moje mocne i słabe strony-uczenie się robienia i podania kawy cappucino

c) Pierwsza pomoc z kawą ekspresso (3 godz.) - zasady udzielania pierwszej pomocy-praktyczny pokaz i ćwiczenia z instruktorem- omówienie zajęć przy kawie ekspresso

d) Dzień Głuchych z kawą Caffe Latte (4 godz.) - prezentacja multimedialna-Międzynarodowy Dzień Głuchych-początki szkolnictwa głuchych, system opieki-Spotkanie integracyjne przy kawie i posiłku-zaproszenie gości z Urzędu Gminy oraz Działaj lokalnie

e) Ozdoby choinkowe i konkurs z małą czarną (3 godz.) - warsztaty z instruktorem-nauka robienia ozdób choinkowych, podwieczorek przy kawie, konkurs i głosowanie na najładniejsze dzieło rękodzielnicze

3. Etap końcowy: zakończenie projektu, sprawozdanie

Docelowo zrealizowano 5 zajęć po 20 osób tj. łącznie 100 osób. Były to osoby niepełnosprawne- głuche, często bezrobotne, utrzymujące się z rent socjalnych, lub zatrudniane na najniżej płatnych stanowiskach pracy. Sytuacja tych osób i ich rodzin znajduje na granicy ubóstwa, nie stać ich na poniesienie kosztów jakichkolwiek dodatkowych wydatków związanych z organizacją zajęć kształcących oraz spotkań z innymi osobami. Bezpłatny udział w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie jest dla tych osób jedyną okazją do uczestniczenia w ciekawych spotkaniach, nauczenia się czegoś nowego. Osoby te mają problemy z nawiązywaniem kontaktów, są bardzo ostrożne i nieufne. Mają duże trudności w załatwianiu spraw w urzędach, na policji, wypełnianiu dokumentów urzędowych. Często rezygnują z należnej im pomocy bo nie potrafią zrozumieć dokumentów do wypełnienia, a wstydzą się prosić urzędnika o wyjaśnienie. W zajęciach brały udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat (ok.3-4 dzieci), które przyjeżdżają z rodzicami na spotkania głuchych- stąd też konieczność przystosowania niektórych zadań do ich możliwości i zapewnienia miejsca do zabawy. Nie były one ujęte jako uczestnicy projektu, wolą się bawić we własnym gronie a jeden z wolontariuszy organizuje dla nich dodatkowe zajęcia (kolorowanki, gry, zabawy). W projekcie wzięły udział dwie tłumaczki języka migowego - wymieniały się w tłumaczeniu zajęć ze słyszącymi instruktorami.

 

Aktywizacja osób głuchych, włączenie jej w działanie jest niekwestionowana korzyścią dla całego społeczeństwa. Głusi nie mogą być izolowani. Dla nas życie w świecie ciszy jest już dostateczną "karą"- musimy żyć tak jak wszyscy, być akceptowani a nasze towarzystwo ma sprawiać radość. Nie słyszymy ale czujemy- nasze działania, tak jak wszystkich innych osób są potrzebne dla rozwoju rejonu i całej społeczności lokalnej. Możliwość przeprowadzenia szkoleń, omawiania tematów interesujących osoby głuche, podawanie instrukcji wypełniania szeregu dokumentów urzędowych usprawni działanie głuchych, usamodzielni i da chęć do angażowania się w różne lokalne sprawy. Każda forma zajęć przywracająca osoby głuche do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i życiu regionu wydaje nam się niezwykle cenna. Dzięki internetowi jest możliwy kontakt z innymi osobami głuchymi, co daje możliwości objęcia działaniami bardzo dużej ilości osób nie tylko głuchych ale również tych słyszących zainteresowanych naszą działalnością. Zajęcia umożliwiają udział osób głuchych w szerszym zakresie w codziennym życiu społeczności lokalnej, podejmowania działań integrujących osoby głuche i osoby słyszące, organizację imprez w formie konkursów dla mieszkańców – był prowadzony konkurs na najładniejsze dzieło rękodzielnicze. Planujemy dalszy rozwój i poszerzenie zakresu działań w regionie. Pierwsze dotacje na działania już zyskaliśmy i na pewno na tym nie poprzestaniemy. Chcemy jako Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, działać na jej rzecz i wnosić własny wkład w jej rozwój. To że nie słyszymy, nie znaczy, że nie myślimy i nie potrafimy działać. Potrafimy i chcemy, potrzebujemy tylko niewielkiej pomocy i zrozumienia.

A umiejętność parzenia dobrej kawy? Mniam!

 

                                       Z serdecznymi pozdrowieniami od Głuchych z woj. śląskiego

                                                                                             

                                                                                                               Joanna Misiarz

Procent

Więcej organizacji