Serce Dziecka

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Częściowo Pozbawionym Opieki Rodzicielskiej „SERCE DZIECKA" w Blachowni, ul. Sosnowa 12 a działa od 2010 r. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Organizujemy dla dzieci wypoczynek, ponadto naukę i wychowanie, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów  i współpraca miedzy społeczeństwami.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU 

1% podatku dochodowego zbieramy na zagospodarowanie dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych czasu wolnego, organizację wypoczynku wakacyjnego i zimowego, imprez okolicznościowych, wymiany międzynarodowej. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli spełnić marzenia dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

BOŚ  O/Częstochowa: nr konta  36 1540 1014 2101 7318 8957 0001

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "STOWARZYSZENIE SERCE DZIECKA BLACHOWNIA";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "STOWARZYSZENIE SERCE DZIECKA BLACHOWNIA"

Więcej organizacji