Razem dla szkoły

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły" im. Jana Pawła  II w Rokitnie zostało założone 2 czerwca 2015 roku z inicjatywy rodziców, pracowników szkoły, uczniów  oraz ludzi emocjonalnie związanych ze szkołą. Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej  i edukacyjnej, realizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki, wspieranie Rady Rodziców w realizacji swoich działań, integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia, działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki.

 

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

1% podatku dochodowego jest zbierany przez Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły" na generalny remont świetlicy szkolnej, która służy także jako stołówka oraz  kuchnia. Dzięki zebranym środkom zdołamy powiększyć część świetlicową, wyposażymy ją w nowe stoliki z krzesłami, szafki oraz gry  edukacyjne i pomoce dydaktyczne, tak aby dzieci mogły w godnych warunkach miło i przyjemnie spędzać czas pozalekcyjny. Zakupimy także  nowy sprzęt kuchenny i wyposażenie.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "RAZEM",

b) pobierz gotowy formularz PIT

c) rozlicz się za pomocą poniższego programu.

 

Więcej organizacji