Rawskie Stowarzyszenie Amazonek

O NAS

Rawskie Stowarzyszenie Amazonek działa od 3 lat, a jako grupa
nieformalna od 2005 roku.

Prowadzimy działalność na rzecz środowiska kobiet po mastektomii;
mieszkanek Rawy Mazowieckiej i okolicznych gmin.

Naszym celem jest poprawa kondycji psychofizycznej kobiet, wspieranie
poprzez wyjazdy, wycieczki i comiesięczne spotkania.

Omawiamy wtedy nowoczene metody, terapie, formy rahabilitacji oraz
sposoby radzenia sobie ze stresem, POPROSTU JAK ŻYĆ Z RAKIEM PIERSI.

Pomagamy także rodzinie chorej w trudnych chwilach po operacji, po
chemioterapii i radioterapii.

Prowadzimy wykłady dla młodzieży szkolnej oraz kobiet zdrowych,
mające na celu uświadomienie jak ważne są badania profilaktyczne.

Jesteśmy przedsiębiorcze i energiczne. Są wśród nas
przedstawicielki różnych grup  społecznych , zawodowych i wiekowych.
Pracujemy według dewizy: POMAGAJĄC INNYM - POMAGASZ SOBIE.

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "RAWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "RAWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK"

Więcej organizacji