Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Ochotnicza Straż Pożarna we Mstowie

Ochotnicza Straż Pożarna we Mstowie to grupa ludzi, która codziennie zmaga się z zagrożeniami jakie stawia cywilizacja. Strażacy niosą pomoc podczas pożarów, wypadków komunikacyjnych, usuwają skutki klęsk żywiołowych , posiadają sprzęt i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego oraz działań w trudnodostępnym terenie. Oprócz działań ratowniczych jednostka OSP Mstów prowadzi liczne akcje i projekty skierowane do mieszkańców, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie całej Gminy.   

Kilka projektów o których chcielibyśmy państwu opowiedzieć:

- „Nie dla czadu”. Wychodząc naprzeciw zagrożeniom jakie związane jest z zatruciem tlenkiem węgla Ochotnicza Straż Pożarna we Mstowie zakupiła z własnych środków czujki tlenku węgla i przekazała je nieodpłatnie 10 mieszkańcom Gminy Mstów. Chcemy w ten sposób uświadamiać mieszkańców że dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i co roku w okresie grzewczym przekazywać kolejne czujki mieszkańcom.

- Dla nas jako Strażaków ważne jest również Zycie zwierząt w tym tych dzikich które zamieszkują naszą Gminę i Jurę krakowsko – Częstochowską.
„ Bocian Odwieczny Mieszkaniec Mstowa „ – projekt zakładał budowę gniazd bocianich na terenach rekreacyjnych na terenie Mstowa oraz pielęgnacja istniejących. Gmina Mstów od lat dba o bociany budując gniazda dzięki czemu z roku na rok przybywa tego typu mieszkańców gminy Mstów stawiając naszą Gminę w czołówce Jury pod względem gniazd i bocianów które stanowią ważny element przyrodniczy i krajobrazowy Mstowa i okolic. „Mstów – dom dzikiej zwierzyny” – projekt polega na montażu budek lęgowych dla ptaków na drzewach znajdujących się na terenach rekreacyjnych nad rzeką wartą.

- Co roku prowadzimy pracę pielęgnacyjne drzew i krzewów odsłaniając zapomniane oraz cenne turystyczno zakątki naszej Miejscowości. Prowadzimy pracę w parkach tak by dzięki turystom nasza miejscowość mogła się rozwijać a osoby przybywające do Mstowa pozostały w nim na dużej. . Oprócz prac przy drzewach Można strażaków spotkać z usuwania graffiti z Mstowskich skał i ostańców.

To tylko kilka słów o Mstowskich Strażakach którzy działają dla Mieszkańców niosąc im pomoc oraz dla Gminy pomagając w rozwoju i dbając o cenne zakątki przyrodnicze.

 

 

 

Procent

Więcej organizacji