Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "OSP W PORĘBIE",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz "OSP W PORĘBIE 2" w polu: "TU WPISZ CEL SZCZEGÓŁOWY"

Więcej organizacji