Łukasz Rejewski

Łukasz Rejewski choruje na hiperglicynemię nieketotyczną, której towarzyszy epilepsja (padaczka), ograniczenie umysłowe i wiele innych schorzeń takich jak niewydolność układu oddechowego. Aby zapewnić Łukaszowi godne życie potrzebny jest specjalistyczny sprzęt m. in. nebulizator i pusoksymetr z czujnikiem bezdechu.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "ŁUKASZ REJEWSKI";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "ŁUKASZ REJEWSKI"

Więcej organizacji