Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

O NAS

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw   edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także turystyki, kultury fizycznej i sportu oraz międzypokoleniowej współpracy. Celem jest również nawiązywanie współpracy z uczelniami, okolicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi. Do tej pory był realizatorem zadania „Akademia społeczna dla seniorów w Gminie Koziegłowy” w I i II edycji Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych 2012 – 2013 oraz Sportowa Klasa seniora w 2014r. dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny   Pracy i Polityki Społecznej. W 2015 realizował zadanie pn. Lekkoatletyka dla seniora  w ramach programu  „Wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej dla dorosłych”, dofinansowanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy. Słuchacze KUTW aktywnie uczestniczą w rozgrywkach i olimpiadach sportowych, regionalnych i ogólnopolskich – np. Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Weku
i Organizacji Senioralnych w Łazach, Olimpiada Seniora „Zdrowy Senior” w Radomsku – I miejsce, Ogólnopolskie Rozgrywki Sportowe LZS dla Seniorów — Łańcut 2014.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "EDUKACJA DLA SENIORÓW",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu.

Więcej organizacji