Klub Sportów Ekstremalnych „Jura” w Zawierciu

O NAS

Klub Sportów Ekstremalnych „Jura” w Zawierciu istnieje od 2003 r. Głównym celem organizacji jest promocja wspinaczki skałkowej. KSE „Jura” posiada własną treningową ściankę wspinaczkową. Organizuje wyjazdy szkoleniowe, członkowie stowarzyszenia posiadają liczne osiągnięcia we wspinaczce sportowej, są wśród nich doświadczeni instruktorzy. Prowadzimy liczne zajęcia wspinaczkowe dla dzieci z ubogich rodzin we współpracy z MOPS-ami, świetlicami środowiskowymi itp.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

1% podatku dochodowego jest zbierany przez Klub Sportów Ekstremalnych „Jura” na organizację zajęć wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. Dzięki zebranym środkom instruktorzy zrzeszeni w Klubie przeprowadzą cykl zajęć wspinaczkowych na ściance wspinaczkowej i na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, dla dzieci wytypowanych przez instytucje zajmujące się pomocą osobom ubogim.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "KSE JURA";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "KSE JURA

Więcej organizacji