Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA

O NAS

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze jest organizacją pozarządową typu non-profit. 
Działamy od września 2009 roku. Oferujemy wszechstronną pomoc rodzinom i dzieciom. 
Prowadzimy placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego oraz Ośrodek Adopcyjny.

Stowarzyszenie aktualnie prowadzi siedem czternastoosobowych Domów dla Dzieci, w których przebywa około 100 wychowanków uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, zawodowych i średnich.

Rodziny naturalne podopiecznych najczęściej dotknięte są problemami uzależnień, bezrobociem i innymi dysfunkcjami np. choroby psychiczne, przestępczość. Dzięki zatrudnionym specjalistom rodziny dostają szansę odbudowywania funkcji opiekuńczo – wychowawczych i pokonania kryzysów, a dzieci możliwość powrotu do domu rodzinnego. Pozostający w placówkach wychowankowie przygotowywani są do samodzielności – usamodzielnienia.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "NADZIEJA",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu.

Więcej organizacji