Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie Dom Europejski

O NAS

Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie Dom Europejski istnieje od roku 2001. Celem organizacji jest kształtowanie jedności i wspólnoty europejskiej, wspieranie rozwoju regionalnego, budowa w Europie społeczeństwa obywatelskiego, samorządnego, otwartego i tolerancyjnego. Posiada dynamicznie i efektywnie funkcjonujące oddziały terenowe w osiemnastu miastach woj. śląskiego. Realizowało liczne projekty edukacyjne, pomocowe, kulturalne itp., skierowane do różnych grup społecznych i wiekowych.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

1% jest zbierany przez Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie Dom Europejski na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dzięki zebranym środkom przeprowadzone zostaną zajęcia aktywizujące młodych ludzi i skłaniające ich do zaangażowania w życie publiczne, uczące ich pracy na rzecz lokalnych społeczności i swoich „małych ojczyzn”, a także poszanowania i rozwijania dziedzictwa kulturowego.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "DOM EUROPEJSKI";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "DOM EUROPEJSKI"

Więcej organizacji