Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie Dom Europejski

O NAS

Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie Dom Europejski istnieje od roku 2001. Celem organizacji jest kształtowanie jedności i wspólnoty europejskiej, wspieranie rozwoju regionalnego, budowa w Europie społeczeństwa obywatelskiego, samorządnego, otwartego i tolerancyjnego. Posiada dynamicznie i efektywnie funkcjonujące oddziały terenowe w osiemnastu miastach woj. śląskiego. Realizowało liczne projekty edukacyjne, pomocowe, kulturalne itp., skierowane do różnych grup społecznych i wiekowych.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

1% jest zbierany przez Jurajsko-Śląskie Stowarzyszenie Dom Europejski na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dzięki zebranym środkom przeprowadzone zostaną zajęcia aktywizujące młodych ludzi i skłaniające ich do zaangażowania w życie publiczne, uczące ich pracy na rzecz lokalnych społeczności i swoich „małych ojczyzn”, a także poszanowania i rozwijania dziedzictwa kulturowego.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "DOM EUROPEJSKI",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz "DOM EUROPEJSKI 31" w polu: "TU WPISZ CEL SZCZEGÓŁOWY"

Więcej organizacji