Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

O NAS

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje wiele działań jednoczących lokalną społeczność. Na stałe w kalendarz wydarzeń w gminie Sompolno wpisał się Rowerowy Rajd bez Uzależnień. W 2016 roku Rajd odbył się po raz XXIV, Rajd odbywa się dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Trasa rowerowa Rajdu liczy około 20-25 km, uczestniczą w nim wszystkie pokolenia mieszkańców gminy Sompolno, całe rodziny. GKPiRPA organizuje również m.in. spotkania informacyjne i seminaria o wspólnocie Anonimowych Alkoholików.Ostatnie takie spotkanie odbyło się 31.01 br i uczestniczyli w nim profesjonaliści oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze wspólnotą AA.

Procent

Więcej organizacji