Fundacja „Zielone Wzgórze”

O NAS

Misją Fundacji jest:
– przeciwdziałanie rozpadowi rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych,
– profilaktyka przemocy i uzależnień, chorób psychicznych i samobójstw,
– przełamywanie toksycznych tabu w dziedzinie adopcji i pieczy zastępczej.

Nasze działania adresujemy m.in. do:

  • rodzin w kryzysie,
  • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
  • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
  • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
  • rodzin zrekonstruowanych i samotnych rodziców,
  • matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód. Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, kursy dla rodziców i wychowawców, grupy wsparcia.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "ZIELONE WZGÓRZE";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "ZIELONE WZGÓRZE

Więcej organizacji