Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Fundacja „Zielone Wzgórze”

O NAS

Misją Fundacji jest:
– przeciwdziałanie rozpadowi rodziny i rozkładowi więzi rodzinnych,
– profilaktyka przemocy i uzależnień, chorób psychicznych i samobójstw,
– przełamywanie toksycznych tabu w dziedzinie adopcji i pieczy zastępczej.

Nasze działania adresujemy m.in. do:

  • rodzin w kryzysie,
  • rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych,
  • dorosłych wychowanych poza rodziną biologiczną,
  • dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ich opiekunów i ich rodzin biologicznych,
  • rodzin zrekonstruowanych i samotnych rodziców,
  • matek rozważających zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Zajmujemy się pomocą psychologiczną m.in. w następujących obszarach:
zerwane więzi, adopcja, piecza zastępcza, zaburzenia przywiązania, strata, żałoba, rozwód. Prowadzimy arteterapię, warsztaty twórczo-rozwojowe, kursy dla rodziców i wychowawców, grupy wsparcia.

 

Fundacja „Zielone Wzgórze” zwraca się z apelem do wszystkich Sympatyków.

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "ZIELONE WZGÓRZE",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu.

 

Więcej organizacji