Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Fundacja Polacy Znad Niemna

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "POMOC POLAKOM NA KRESACH",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz "POMOC POLAKOM NA KRESACH 110" w polu: "TU WPISZ CEL SZCZEGÓŁOWY"

Więcej organizacji