Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Fundacja Mozaika

O NAS

Fundacja Mozaika, działa od 2013 r., powstała jako inicjatywa grupy osób ukierunkowana na wspieranie lokalnych potrzeb mieszkańców. Głównymiobszarami prowadzonych działań są rozwój oraz wypoczynek dzieci i młodzieży w tymtworzenie możliwości powalających na rozwój ich zainteresowań. Cel ten realizowany jest poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji oraz organizację zajęć rozwijających pasie i zainteresowania najmłodszych. W ramach realizowanych działań statutowych promowane i kultywowane  jest również lokalne dziedzictwo kulturowe oraz historyczne czego wynikiem jest opracowanie w ubiegłymroku publikacji „Parafie na terenie Gminy Zakrzówek” stanowiącejprezentację aktualnego stanu wiedzy historycznej na temat przeszłości parafiirzymskokatolickich obejmujących swoim działaniem terytorium gminy Zakrzówek.

Procent

Więcej organizacji