Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Fundacja Inicjatywa z Uśmiechem

O NAS

Fundacja Inicjatywa z Uśmiechem zajmuje się organizowaniem zajęć i projektów mających na celu rozwój kulturalny dzieci i młodzieży. W tym celu prowadzi warsztaty, zajęcia szkolne i pozaszkolne, spotkania. Promuje zainteresowanie kulturą i sztuką, rozwój artystyczny, udział w zajęciach twórczych.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

1% jest zbierany przez Fundację Inicjatywa z Uśmiechem na organizowanie zajęć artystycznych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży, s zczególnie z rodzin niezamożnych i z mniejszych miejscowości. Za uzyskane środki zostaną przygotowane warsztaty, pokazy, wystawy itp.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "IZU",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz "IZU 90" w polu: "TU WPISZ CEL SZCZEGÓŁOWY"

Więcej organizacji