Fundacja im. Jana Dormana

O NAS

Głównym celem , dla którego powstała Fundacja im. Jana Dormana jest zabezpieczenie materiałów archiwalnych, niezwykle unikalnych i cennych dla polskiej kultury związanych z życiem i twórczością Jana Dormana.

„Teatr Dzieci Zagłębia” założony przez Jana Dormana (od 1995 roku im. Jana Dormana), nazywany był Teatrem Dormana i porównywany do autorskiego Teatru Kantora, Szajny, Grotowskiego ze względu na charakterystyczny, niepowtarzalny styl.

Dziś tylko nieliczni pamiętają, że przed rokiem 1949 ani w Zagłębiu a tym bardziej w Będzinie nie było żadnego teatru a więc i teatru dla dzieci. Nadal jest to jedyny zawodowy teatr dla dzieci w Zagłębiu. Placówka teatralna w mieście, to znaczne podniesienie jego prestiżu. Zwłaszcza w latach powojennych, kiedy ilość obiektów kultury była ograniczona, Teatr pełnił ważną rolę w życiu całej społeczności(nie było domów kultury, świetlic itp.).        

Jan Dorman nie ograniczał więc swoich działań tylko do realizacji spektakli teatralnych.

Swoją pracę traktował jak misję związaną ze wszystkimi potrzebami rozwijającego się miasta. Wierzył,
że dzięki jego niezliczonym pomysłom ludzie będą mieszkać w mieście wyjątkowym. Chciał, aby
w Będzinie powstało wiele miejsc wypoczynku związanych z działaniami kulturalnymi. Wtedy pomysły te uznawano za nierealne, wręcz szalone. Dziś nikogo nie dziwią stoliki kawiarniane na ulicy, działa wiele domów kultury. Nie ma tylko w Będzinie gondolowej kolejki, z której, (takie były plany Dormana), turyści mieli podziwiać uroki Będzina. Gdyby udało się zrealizować jego ówczesne projekty związane
z Będzinem, byłoby to, nawet obecnie, bardzo nowatorskie.

Właśnie dlatego, istniejąca od 19 lat Fundacja im. Jana Dormana prowadzi wiele działań, aby nie zapomniano, jak ważna dla polskiej kultury była
i nadal jest działalność artystyczna, pedagogiczna i społeczna tego wybitnego twórcy i jaki ogrom pracy wykonał dla Będzina, nie tylko jako artysta.

Dnia 1 kwietnia 1998 roku powstał Statut Fundacji ustanowiony przez mnie jako Fundatora- córkę Jana Dormana- Iwonę Dowsilas. „Teatr Dzieci Zagłębia” również przyjął swoją nazwę 1 kwietnia 1951,
1 kwietnia 1978 roku Jan Dorman odszedł  z Teatru na emeryturę, więc to data szczególna. Sąd zarejestrował Fundację 15 maja 1998 roku.

Przygotowania do powstania Fundacji trwały już od 1996 roku a starania o właściwe zabezpieczenie
i wykorzystanie dorobku artystycznego Jana Dormana prowadzone były już od dawna, faktycznie czynił
je sam Jan Dorman zwracając się do władz o „miejsce” dla swojego Archiwum, w którym mógłby kontynuować  wychowanie przez sztukę, po odejściu na emeryturę ze „swojego” Teatru.

Gromadzone przez wiele lat materiały związane są nie tylko z życiem Jana Dormana, działalnością „Teatru Dzieci Zagłębia”, ale również z historią miasta Będzina i historią polskiej sztuki dla dzieci. Fundacja udostępnia dla celów naukowych( powstało kilkanaście prac magisterskich i praca doktorska)

Olbrzymia ilość materiałów archiwalnych daje możliwość organizowania wielu wystaw, każdorazowo eksponujących inne archiwalia. Co roku powstaje jedna duża wystawa oraz mniejsze w różnych placówkach, niezależnie od stałej ekspozycji w Muzeum Zagłębia w Będzinie w pomieszczeniach będących siedzibą „Archiwum Dormana”.

Na podstawie materiałów archiwalnych zostały opracowane przez Fundację  i wydane publikacje :

       „Herody 1965 – 1973”

       „Herody 2001”,                                                                                                

       „Teatr kontemplacji- Konik”(2002 r.)

       „Wyssane z palca”- (2003 r.)

       „Być Mistrzem – Materiały z tamtych lat”- ( 2006r.)

        „Od zabawy w teatr do teatru klasycznego”- monografia spektakli „Malowane dzbanki” i    

       „Powiedz, że jestem”.(2007r)

       „Jan Dorman w Będzinie”(2008r)

       „Tworzymy spektakle teatralne”- warsztaty artystyczne(2009r)

       „Czas zamknięty”(2010r)

       „Katalog do wystawy 65 rocznica powstania Teatru Dzieci Zagłębia”(2011r)

       „Napisz jak pamiętasz- listy artysty”(2012r)

       „Jan Dorman- od zabawy w teatr do teatru klasycznego”(2015r.)

Fundacja jest również współorganizatorem imprez kulturalnych miasta Będzina. warsztatów artystycznych prowadzonych przez Fundację od 2007 roku, których uczestnicy tworzą zespół „Teatru Dorosłych Dzieci” każdorazowo dobierany dla danego projektu np.: „Tworzymy spektakle teatralne”, „Teatr wyobraźni, wyobraźnia w teatrze”, „Od zabawy w teatr do teatru klasycznego”.

Prowadzone są spotkania, w szkołach i lokalu Fundacji oraz w klubie „Pod parasolem Jana Dormana”.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "FUNDACJA IM. JANA DORMANA"

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "FUNDACJA IM. JANA DORMANA"

Więcej organizacji