Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Dobrzy Ludzie Dzieciom

O STOWARZYSZENIU

Nasza Fundacjia Dobrzy Ludzie Dzieciom od 3 lat dokonuje trwałej zmiany społecznej, której osią jest prowadzenie programów aktywizacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wychowujących się w marginalizowanych środowiskach. Pomagamy również dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

Dzięki wsparciu z podarowania nam 1% chcemy umożliwiać dzieciom różnego rodzaju alternatywne formy spędzania czasu (warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne), tak aby dzieci kreatywnie spędzały czas i by świat komputerów zamieniły na kreatywne zajęcia.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "DOBRZY LUDZIE DZIECIOM",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu.

Więcej organizacji