Dobrzy Ludzie Dzieciom

O STOWARZYSZENIU

Zespół Fundacji Dobrzy Ludzie Dzieciom od 2014 roku dokonuje trwałej zmiany społecznej wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Prowadzimy programy aktywizacji oraz programy wyrównywania szans dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wychowujących się w marginalizowanych środowiskach. Nasza misja między innymi opiera się na budowaniu i wzmacnianiu pasji wśród dzieci i młodzieży oraz pokazaniu możliwego wachlarzu alternatywnych form spędzania czasu.

Sposób budowania przez Fundacje relacji z podopiecznymi, cierpliwość umiejętnie zarażanie pasją, pokazywanie, że droga do największych sukcesów nigdy nie wiedzie przez skróty, motywowanie do zmiany myślenia – sprawiły, że członkowie Fundacji na trwale zmienił dziecięcy świat porażek, smutku i braku wiary w krainę, w której realne stają się nawet najśmielsze marzenia. Celem Fundacji jest budowanie w dzieciach, młodzieży postawy zwycięzcy, która pokazuje, że bez względu na to, kim jesteś i skąd pochodzisz, możesz spełnić swoje marzenia i osiągnąć sukces w życiu.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "DOBRZY LUDZIE DZIECIOM";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "DOBRZY LUDZIE DZIECIOM"

Więcej organizacji