Zobacz wyniki

Limit: 1 głos co 3 godziny

Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jedność”

O STOWARZYSZENIU

Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jedność” powstał w 1988r. Głównym celem organizacji jest promocja trzeźwego stylu życia. Pomagamy rodzinom osobom uzależnionym, dzieciom z rodzin ubogich, ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom uzależnionym. Prowadzimy Punkt Konsultacyjny, w którym specjaliści od uzaleznień prowadzą dyżury, z których mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby. Prowadzimy obozy integracyjne, kolonie dla dzieci z rodzin ubogich, imprezy integracyjne dla społeczności lokalnej. Corocznie wsopółorganizujemy w Leśniowie Zlot Rodzin Abstynenckich, w trakcie którego odbywa się przygotowanie pieczonek na ponad 400 osób. Jesteśmy członkiem Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskieg, współpracujemy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

1% podatku zbierany jest na organizację zajęć z dziećmi z rodzin ubogich oraz na pomoc osobom z rodzin uzależnionych. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli zorganizować Mikołajki dla dzieci, ich wyjazdy na obozy, imprezy integracyjne oraz utrzymać pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego.

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy "JEDNOŚĆ",

b) rozlicz się za pomocą poniższego programu.

Więcej organizacji