Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jedność”

O STOWARZYSZENIU

Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jedność” powstał w 1988r. Głównym celem organizacji jest promocja trzeźwego stylu życia. Pomagamy rodzinom osobom uzależnionym, dzieciom z rodzin ubogich, ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom uzależnionym. Prowadzimy Punkt Konsultacyjny, w którym specjaliści od uzaleznień prowadzą dyżury, z których mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby. Prowadzimy obozy integracyjne, kolonie dla dzieci z rodzin ubogich, imprezy integracyjne dla społeczności lokalnej. Corocznie wsopółorganizujemy w Leśniowie Zlot Rodzin Abstynenckich, w trakcie którego odbywa się przygotowanie pieczonek na ponad 400 osób. Jesteśmy członkiem Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskieg, współpracujemy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

1% podatku zbierany jest na organizację zajęć z dziećmi z rodzin ubogich oraz na pomoc osobom z rodzin uzależnionych. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli zorganizować Mikołajki dla dzieci, ich wyjazdy na obozy, imprezy integracyjne oraz utrzymać pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego.

KRS 0000 332 814

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT (druki do pobrania tutaj) – wpisz nr KRS 0000 332 814 oraz cel szczegółowy "JEDNOŚĆ";

lub

b) rozlicz się online, za pomocą poniższego programu z wprowadzonym nr KRS i celem szczegółowym;

lub

c)  pobierz poniższy program PIT z wprowadzonym nr KRS i wpisz cel szczegółowy "JEDNOŚĆ"

Więcej organizacji