ROZWÓJ I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Tworzymy szereg publikacji edukacyjnych, które docierają do dzieci i młodzieży w całej Polsce. Zwracamy w nich uwagę najmłodszych na ponadczasowe wartości takie jak miłość, przyjaźń i szacunek. Dużą wagę przywiązujemy do poznawania swojej „małej ojczyzny”, pielęgnowania jej historii, tradycji i kultury. Organizujemy ogólnopolskie akcje społeczne, które propagują wartości takie jak aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo i dbanie o higienę. Zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego uczestniczenia w lokalnych inicjatywach oraz konkursach o szerszym zasięgu. W naszych działaniach aktywizujemy różne grupy społeczne, zachęcamy do integracji międzypokoleniowej i budowania więzi międzyludzkich. 

Chcesz wspierać tę inicjatywę?

a) wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814, cel szczegółowy EDUKACJA
b) rozlicz się za pomocą poniższego programu i wpisz cel szczegółowy EDUKACJA

Zobacz nasze pozostałe incjatywy