KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa

Od 1 marca 2017 r. zaczęła funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa, która istotnie zmodyfikowała instytucjonalne otoczenie w obrębie podatków. Obowiązują nowe zasady przeprowadzania kontroli, postępowań podatkowych, a także rozpatrywania odwołań od decyzji wydawanych przez organy nowej administracji skarbowej.

Z dniem 1 marca 2017 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U poz. 1947 ze zm.), zgodnie z którą dokonano przede wszystkim modyfikacji organów powołanych do załatwiania spraw w zakresie podatku VAT od importu i akcyzy. Powołanie do życia KAS, czyli Krajowej Administracji Skarbowej jest reformą dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej, a także kontroli skarbowej. Krajowa Administracja Skarbowa złożona jest z izby administracji skarbowej, urzędów skarbowych, a także urzędów celno-skarbowych. Celem zmian jest umożliwienie lepszego wykorzystania zasobów kadrowych, finansowych oraz organizacyjnych. Do najistotniejszych zadań KAS zalicza się w głównej mierze obsługa dużych podatników, ujednolicenie informacji podatkowej oraz celnej, czy też zapobieganie przestępczości podatkowej. Większość kontroli w ramach KAS ma być prowadzona na starych zasadach, a zatem z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem z zachowaniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Działania kontrolne pozostają niezmienne, jak również podlegają ograniczeniom, które wynikają z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Należy jednak zaznaczyć, iż od1 stycznia 2017 r. zostały wdrożone specjalne zabezpieczenia: zakaz przeprowadzania powtórnej kontroli w tej samej sprawie, możliwość wnoszenia skarg na uporczywe prowadzenie kontroli do sądu administracyjnego, obowiązek planowania, a także przeprowadzania kontroli po poprzedzającej analizie możliwości naruszenia prawa. Omawiane zmiany są skierowane na skuteczniejsze zwalczanie najpoważniejszych przestępstw, takich jak wyłudzenia Vat, fałszowanie faktur, przemyt, czy też pranie brudnych pieniędzy.

 

Źródło: http://www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/11,4612,212658,nowe-zasady-kontroli-podatnikow-w-ramach-kas-wyjasnienie.html

Foto: www.flickr.com/photos/zkorb/231524220